Valdymo plokštės

Vartų valdymo plokštės komponentai ir funkcijos

Vartų valdymo plokštė yra esminis bet kurios automatizuotos vartų sistemos komponentas, atsakingas už įvesties signalų priėmimą ir apdorojimą bei vartus valdančių išvesties įrenginių valdymą. Įvesties įrenginiai yra atsakingi už asmenų ar transporto priemonių buvimo ir veiksmų, esančių šalia vartų, aptikimą, įskaitant tokius įrenginius kaip: – Modulinis radijo MR2 kištuko adapteris – Įvestis kodavimo įrenginiui prijungti – Paleidimo valdymas, pedalo paleidimas, siųstuvo sustabdymas Šie įvesties įrenginiai yra prijungti prie vartų valdymo plokštės valdymo grandinės, kuri apdoroja signalus ir siunčia instrukcijas į išvesties įrenginius.

Vartų valdymo plokštės valdymo grandinė yra atsakinga už įvesties signalų interpretavimą ir atitinkamų išėjimo veiksmų nustatymą. Ši grandinė gali apimti tokias funkcijas kaip: – Pagalbinio kanalo valdymas iš siųstuvo – Atsarginės baterijos vieta – Kodavimo įvestis – Žemos įtampos išėjimo signalinės lempos išvestis. Valdymo grandinė yra labai svarbi užtikrinant saugų ir efektyvų vartų veikimą, nes ji gali aptikti galimas kliūtis ar saugos pavojus ir į juos reaguoti.

Vartų valdymo plokštės išvesties įtaisai yra atsakingi už fizinį vartų valdymą, įskaitant tokius įrenginius kaip: – MC62 valdymo plokštė – 2 12Vdc / 2,2Ah baterijos – Lakuoto aliuminio korpusas – 8m grandinėlė (plastikinė) Šie išvesties įrenginiai yra prijungti prie valdymo grandinės ir gauna instrukcijas, kada atidaryti, uždaryti ar sustabdyti vartus. Išvesties įrenginiuose taip pat gali būti tokių funkcijų, kaip įtaisytieji imtuvai ir galimybė valdyti šviesas bei išorinius įvesties/išvesties (I/O) įrenginius. Veikdami kartu, vartų valdymo plokštės įvesties įrenginiai, valdymo grandinės ir išvesties įrenginiai užtikrina saugų ir efektyvų automatizuotų vartų sistemos veikimą.