PRIVATUMO POLITIKA
1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja info@e-vartai.lt. internetinės parduotuvės (toliau – e-vartai.lt ) ir Kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Internetinėje parduotuvėje Klientas nurodydamas savo asmens duomenis, sutinka, kad e-vartai.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas.
2.1. e-vartai.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
2.1.3. Asmens duomenų politika nuolat atnaujinama;
2.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
2.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.2.  e-vartai.lt gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys nurodyti el. parduotuvės registracijos formoje bei kiti duomenys reikalingi užsakymo įvykdymui renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.2.1. elektroninei parduotuvei administruoti
2.2.2. vykdant kliento prekių užsakymus;
2.2.3. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.4. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.5. kliento naršymo patirčiai gerinti, pritaikant šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
2.2.5. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.3. Visa informacija apie asmens duomenis yra konfidenciali
3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.
3.1. e-vartai.lt turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Registracijos pateikimo taisyklės.
4.1 Klientas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje pateikiama netiksli, melaginga ar klaidinanti informacija, el. parduotuvė turi teisę anuliuoti Kliento registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Kliento galimybes naudotis el. parduotuve.
5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas.
5.1. Klientas turi teisę kreiptis į e-vartai.lt el. paštu info@e-vartai.lt norėdamas pakeisti ir/ar atnaujinti ar/ir ištrinti el. parduotuvei suteiktą informaciją apie save.
6. Slapukai (angl. „cookies“).
6.1. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Informuojame, kad el. parduotuvėje e-vartai.lt slapukai yra naudojami norint suteikti klientui kokybiškas ir visavertes paslaugas, todėl kliento kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje yra įrašoma informacija (slapukai, angl. „cookies“).
6.2. e-vartai.lt naudojasi Google Analytics paslaugomis, kuriomis analizuojama el. parduotuvė, sudarinėjama lankytojų statistika ir pan. Google Analytics naudodamiesi slapukais kaupia informaciją ir generuoja ataskaitas apie naudojimąsi el. parduotuve e-vartai.lt. Šią informaciją kaupia Google. Google privatumo politiką rasite šiame puslapyje.
6.3. Įrašyta informacija naudojama atpažinti klientą, kaip ankstesnį el. parduotuvės naudotoją, bei renkant svetainės lankomumo statistiką. Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) kompiuteryje ar judriojo ryšio įrenginyje, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos klientui gali būti neprieinamos. Laikoma, jog Klientas sutinka su slapukų įrašymu naudodamasis el. parduotuve. Savo duotą sutikimą Klientas bet kada gali atšaukti ar/ir pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus.
6.4. Mokėjimo paslaugų teikėjai bei besireklamuojantys e-vartai.lt gali siųsti Klientui savo slapukus. Dauguma naršyklių leidžia Klientui nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galima atsisakyti visų slapukų einant: „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirenkant „Block all cookies“. Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant ir el. parduotuvę e-vartai.lt.
7. Baigiamosios nuostatos.
7.1. e-vartai.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami el. parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis el. parduotuvės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@e-vartai.lt.